Skogsvård

Orsavagnen har lång erfarenhet inom skogsbruket med motormanuella åtgärder såsom ungskogsröjning, problemträd, stormfälld skog, plantering och rågångsupptagning.